Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET  jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus bei teikia didelės spartos duomenų perdavimo, belaidės prieigos, e.tapatybių, debesijos, IT saugos paslaugas. Lietuvos akademinei bendruomenei inovatyviausias, pažangiausias paslaugas LITNET užtikrina jau tris dešimtmečius, nuo 1991 metų.

LITNET yra pasaulinės mokslo ir studijų tinklų infrastruktūros GÉANT dalis ir savo naudotojams užtikrina tarptautinius sujungimus su kitų šalių akademiniais tinklais, MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) infrastruktūromis ir kitais informaciniais resursais bei globaliu internetu. Tai sudaro galimybes akademinei visuomenei savo kasdieninėje veikloje operatyviai pasiekti globalius resursus ir reikalingą informaciją. GÉANT nuolat tobulina ir plečia paslaugas bei tinklą siekiant patenkinti augančius akademinių visuomenių poreikius. LITNET aktyviai dalyvauja GÉANT paslaugų ir tinklo plėtros projektuose, naudojasi GEANT tinklo gerosiomis praktikomis.

LITNET tinklo bei paslaugų palaikymą ir plėtrą vykdo LITNET techniniai centrai veikiantys penkiuose Lietuvos universitetuose – Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universitete ir Klaipėdos universitete.

LITNET paslaugomis naudojasi daugiau kaip 1000 institucijų (aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, mokslo ir tyrimų institutų, neformaliojo švietimo institucijų, bibliotekų, muziejų ir .kt. ).

LITNET veiklą reglamentuojantys dokumentai: