Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”

Pradžia 2017-04-01
Pabaiga 2023-05-31
Projekto numeris 01.1.1-CPVA-V-701-03-0001
Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
Finansavimo suma 5.186.185,44 eurų

Projektas „Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“

Projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0003
Finansavimo suma – 868.860,00 €
Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
Sutarties pasirašymo su ESFA data – 2016.04.28
Projekto trukmė – 36 mėn. (iki 2019.04.28)
Projekto koordinatorius: – KTU
Projekto partneriai: – VU, VGTU, VDU
Jungtinės veiklos sutartis tarp koordinatoriaus ir partnerių – 2016.06.15
Veiklos pradėtos vykdyti nuo 2016.05.01

Tarptautiniai projektai

GN4-3 ir GN4-3N

GÉANT Asociacija nuolat įgyvendina bei koordinuoja Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurių tikslas – kurti stabilią ir inovatyvią aplinką moksliniams tyrimams, švietimui ir inovacijoms.
Per daugiau nei 25-erius metus įgyvendinti keli projekto GN etapai (GN1, GN2, GN3, GN3plus, GN4-1 ir GN4-2).
Šiuo metu įgyvendinami GN4-3 ir GN4-3N projektai, prie kurių vykdymo LITNET prisideda tapatybių valdymo produktų kūrimo, kibernetinio saugumo, tinklo plėtros srityse.

>>

EaPConnect

LITNET yra ES finansuojamo projekto „EU4Digital: Connecting Research and Education Communities (EaPConnect)“ partneris. Šiame projekte kuriamas regioninis didelės spartos interneto tinklas, skirtas moksliniams tyrimams ir švietimui Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje, jį integruojant į GÉANT tinklą.
LITNET prisideda prie šio projekto įgyvendinimo dalijantis žiniomis, patirtimi ir administracine pagalba.

>>