Vykdomuosius ir techninius klausimus sprendžia LITNET ekspertų grupė, kurią sudaro atstovai iš visų techninių centrų.

El.paštas ekspertai@litnet.lt

Kibernetinių incidentų tyrimus, prevenciją ir užkardinimą, saugumo grėsmių mažinimą LITNET tinkle atlieka LITNET tinklų ir informacijos saugumo incidentų reagavimo tarnyba LITNET CERT.

El.paštas cert-info@litnet.lt 

Pirmininkas Milda Mimienė
KTU ITD Kompiuterinių tinklų centro IT saugos skyriaus vadovė; milda@litnet.lt, +370 37300645

Nariai:

LITNET uždaviniams vykdyti sukurti techniniai centrai penkiuose  universitetuose. Dabartiniu metu KTU yra administruojantis universitetas. Administruojantis universitetas kartu su kitais programos vykdytojais vykdo aktyvią finansavimo šaltinių paiešką, rengia ir teikia projektus Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos Sąjungos Bendrųjų programų ir kitų finansavimo šaltinių lėšoms gauti.

KTU techninis centras
Kauno technologijos universitetas
Studentų 48a, LT-51367  Kaunas
Kontaktinis asmuo Kęstutis Butkus
Kompiuterinių tinklų centro vadovas
kestutis.butkus@ktu.lt

KU techninis centras
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto 84, LT - 92294 Klaipėda
Kontaktinis asmuo Andrej Šliamin
KU OAT Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
andrej.sliamin@ku.lt

VDU techninis centras
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
Kontaktinis asmuo Ieva Muraškienė
Informacinių technologijų centro vadovė
ieva.muraskiene@vdu.lt , +370 37 32 78 29

VILNIUS TECH techninis centras
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Kontaktinis asmuo Justinas Rastenis
Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovas
justinas.rastenis@vilniustech.lt, (8~5) 2512333
Daugiau informacijos: itsc.vilniustech.lt/

VU techninis centras
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius
Kontaktinis asmuo Ramūnas Tumas
VU ITPC Infrastruktūros skyriaus vadovas
ramunas.tumas@itpc.vu.lt, +370 523 66 204
Daugiau informacijos: www.litnet.tinklas.vu.lt