ŠMSM

ŠMSM reglamentuoja LITNET veiklą, tvirtina LITNET programas, valdybą. LITNET savo ruožtu prisideda prie  ŠMSM misijos įgyvendinimo, teikiant paslaugas akademinei bendruomenei.

NŠA

LITNET bendradarbiauja su Nacionaline švietimo agentūra prisidedant prie švietimo kokybės užtikrinimo,  teikiant IT infrastruktūrą bei paslaugas švietimo sistemai.

GÉANT

GÉANT yra Europos akademinių tinklų asociacija, vienijanti mokslo ir studijų kompiuterių tinklus siekiant sukurti infrastruktūros ir paslaugų ekosistemą mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų tobulinimui bei plėtrai pasauliniu mastu.

LITNET yra šios pasaulinės mokslo ir studijų tinklų infrastruktūros dalis bei aktyviai dalyvauja GÉANT paslaugų ir tinklo plėtros projektų etapuose, naudojasi GEANT tinklo gerosiomis praktikomis jau 25-erius metus.

FIRST

LITNET CERT tarnyba yra pasaulinės organizacijos FIRST, vienijančios įvairias vyriausybinių, komercinių ir švietimo organizacijų reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus komandas, narė. Organizacijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir koordinavimą incidentų prevencijos srityje, skatinti greitą reagavimą į incidentus ir dalijimąsi informacija tarp narių ir visuomenės.

NKSC

LITNET CERT komanda talkina Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) – pagrindinei Lietuvos kibernetinio saugumo institucijai, atsakingai už vieningą kibernetinių incidentų valdymą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą ir informacinių išteklių akreditaciją.