Žalingų svetainių blokavimas

Žalingų svetainių blokavimas

Žalingų svetainių blokavimas NKSC pavedimu vykdomas atsižvelgiant į 2023 m. birželio 2 d. RRT tarybos nutarimą Nr. TN-249 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e416ba50014511ee9978886e85107ab2 LITNET rekursiniai serveriai (83.171.22.2, 83.171.22.22) automatizuotu būdu gaus blokuojamų domenų sąrašą iš NKSC ir gavę užklausą dėl blokuojamo domeno atsakyme pateiks NKSC nurodytą IP adresą (šiuo metu siena.nksc.lt)