Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus bei teikia didelės spartos duomenų perdavimo, belaidės prieigos, e.tapatybių, debesijos, IT saugos paslaugas.

Lietuvos akademinei bendruomenei inovatyviausias, pažangiausias paslaugas LITNET užtikrina jau tris dešimtmečius, nuo 1991 metų. LITNET yra pasaulinės mokslo ir studijų tinklų infrastruktūros GÉANT dalis ir savo naudotojams užtikrina tarptautinius sujungimus su kitų šalių akademiniais tinklais, MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) infrastruktūromis ir kitais informaciniais resursais bei globaliu internetu. Tai sudaro galimybes akademinei visuomenei savo kasdieninėje veikloje operatyviai pasiekti globalius resursus ir reikalingą informaciją.
LITNET paslaugomis naudojasi daugiau kaip 1000 institucijų (aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, mokslo ir tyrimų institutų, neformaliojo švietimo institucijų, bibliotekų, muziejų ir .kt. ).

LITNET veiklą reglamentuojantys dokumentai: