Teikti mokslo ir studijų institucijoms paslaugas, reikalingas dalyvauti bendroje Europos tyrimų erdvėje, plėtoti e-mokslą, e-studijas ir kitas žinių visuomenės veiklas, kurioms reikalingos naujausios informacinės technologijos. LITNET turi tapti saugia komunikavimo erdve mokslinei ir dalykinei veiklai, bei tarpusavio bendravimui.