Tinklalapių priegloba

Tinklalapių priegloba

Paslauga suteikia galimybę švietimo institucijoms nemokamai  talpinti savo institucijų tinklalapius LITNET serveriuose.  Tinklalapiai turi būti skelbiami nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei kituose teisiniuose dokumentuose nustatytų asmens duomenų apsaugos, autorių ir gretutinių teisių apsaugos bei kitų informacijos rengimui, naudojimui, skelbimui ir saugojimui keliamų reikalavimų.