Projektas „Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“