Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”