Harmonizuoti kompiuterių tinklo pajėgumus su vartotojų poreikiais ir ES mokslo ir studijų kompiuterių tinklo galimybėmis:

 • Bandyti ir diegti naujas technologijas, aktyviai dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse naujų kompiuterių tinklų technologijų iniciatyvose
 • Pritaikyti teikiamas paslaugas prie didėjančio LITNET paslaugų naudotojų mobilumo
 • Pritaikyti kompiuterių tinklo infrastruktūrą prie besikeičiančių institucijų poreikių

Įdiegti naujas duomenų saugojimo paslaugas:

 • Įdiegti ir teikti rezervinių kopijų tvarkymo paslaugas
 • Įdiegti ir teikti didelių failų perdavimo paslaugas

Plėtoti  duomenų perdavimo galimybes:

 • Plėtoti tarptautinius LITNET ryšius
 • Įdiegti tiesioginio sujungimo perdavimo paslaugas per LITNET ir GEANT tinklus

Plėtoti autentifikavimo ir tapatybės nustatymo paslaugas:

 • Teikti tarnybinių stočių sertifikatų ir įdiegti vardinių sertifikatų  išdavimo paslaugas
 • Pradėti teikti federacinės autentifikavimo sistemos paslaugas

Užtikrinti duomenų perdavimo spartą, kokybę ir patikimumą  prijungtoms institucijoms, tarpinstituciniams informacinių technologijų projektams:

 • Užtikrinti reikalingą duomenų perdavimo sistemos aprėptį, spartas ir patikimumą
 • Valdyti tinklo veikimą, tobulinti  valdymo įrangą ir procedūras
 • Plėtoti švietimo institucijų plačiajuosčio tinklo pralaidumus ir aprėptį
 • Parengti priemones informacijos srauto turinio filtravimui

Teikti paslaugas prijungtoms organizacijoms, gerinti jų kokybę  ir kelti personalo kvalifikaciją:

 • Teikti interneto paslaugas prijungtoms institucijoms nuolat jas tobulinant…
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją, rengti konferencijas ir seminarus, rengti LITNET naudotojų apklausas

Užtikrinti tinklo atsparumą kibernetinėms atakoms ir trikdžiams:

 • Apsaugoti tinklo infrastruktūrą nuo įsilaužimų ir atakų, diegti saugos priemones atsižvelgiant į kylančias grėsmes
 • vykdyti  tinklo ir paslaugų atsparumo kibernetinėms grėsmėms kontrolę ir testavimus
 • Integruoti IPv6 saugos priemones į esamas saugos sistemas

Vykdyti ir nuolat tobulinti tinklo incidentų prevenciją ir reagavimo į incidentus procedūras:

 • Užtikrinti operatyvų reagavimą į kibernetines atakas ir tinklo incidentus
 • Rengti saugumo mokymus ir dokumentaciją LITNET naudotojams
 • Kelti CERT narių kvalifikaciją, aktyviai dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių saugos organizacijų veiklose bei informacijos saugos iniciatyvose