Sauga ir tapatybių valdymas

CERT

Kompiuterių tinklo saugumui užtikrinti yra įkurta LITNET tinklų ir informacijos saugumo incidentų reagavimo tarnyba (toliau vadinama LITNET CERT). LITNET CERT kartu su LITNET techninių centrų atstovais  atlieka kompiuterinių incidentų tyrimus, teikia naudotojams konsultacijas tinklo saugumo klausimais, analizuoja kompiuterinio saugumo situaciją LITNET tinkluose ir vykdo kompiuterinių incidentų prevenciją. LITNET CERT dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei tarptautinėse organizacijose, koordinuojančiose tokių tarnybų veiklą Europoje ir pasaulyje. Daugiau informacijos cert.litnet.lt.

LITNET TCS

TCS (Trusted Certificate Service) paslaugos paskirtis – suteikti galimybę LITNET tinklo naudotojams gauti skaitmeninius serverių sertifikatus, patvirtintus pripažintų įgaliotųjų sertifikavimo tarnybų. LITNET TCS sertifikatų Registravimo Tarnyba (LITNET RT) administruoja šią paslaugą. Daugiau informacijos tcs.litnet.lt

LITNET FEDI

LITNET FEDI paslauga, dar vadinama elektroninių tapatybių federacija, – tai Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijų, kurios dalyvauja LITNET programoje arba turi galiojančią LITNET paslaugų teikimo sutartį, veikla, susijusi su bendradarbiavimu tarpinstitucinio autentifikavimo ir autorizavimo srityje.

LITNET FEDI dalyvaujančiai institucijai suteikia šiuos privalumus: saugų ir patogų būdą jungtis prie bendrai naudojamų paslaugų, geresnį prieigos valdymą ir kt. Daugiau informacijos fedi.litnet.lt

Automatinio saugumo AUDITAS

Paslauga skirta periodiniam ar/ir pavieniam serverių bei tinklalapių saugumo lygio nustatymui. Paslaugos tikslas yra įvertinti kritinių ir žemesnio prioriteto sistemų pažeidžiamumo lygmenį. Daugiau informacijos https://aisa.vgtu.lt

E.tapatybių valdymo paslauga

Federaciniu autentifikavimo modeliu paremtos naudotojų prisijungimo prie e. paslaugų sistemos tapo de facto standartu Europos mokslo ir studijų institucijose. Federacinė sistema (FEDI) įdiegta ir LITNET tinkle. Visos esamos ir kuriamos naujos tarpinstitucinės e. paslaugos yra prieinamos per FEDI infrastruktūrą. Tačiau kol kas tik keli universitetai susikūrė savas tam tinkamas e. tapatybių valdymo bei vieningo prisijungimo (SSO) sistemas ir naudojasi jų privalumais jungiantis prie federaciniais principais paremtų e.paslaugų. Didžioji dalis institucijų neturi pakankamai techninių ar žmogiškųjų išteklių minėtoms paslaugoms diegti.
Tapatybių valdymo paslaugos dėka institucijos gali valdyti savo naudotojų elektronines tapatybes, diegti vieningo prisijungimo sistemas ir įsijungti į LITNET FEDI. Ši paslauga institucijų naudotojams sudaro vieningą prieigą prie paskirstytų tinklo resursų bei e.paslaugų ir ženkliai palengvins jų administravimą. Paslauga sumažina institucijų kaštus, reikalingus e. tapatybių valdymui ir išplečia institucijų galimybes naudotis federacinėmis paslaugomis. Paslaugos užsakymo forma.

 

Organizacija

Prisijungimas

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.