Apie LITNET

Apie mus

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau – LITNET) jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms gali būti teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, suteikiamos galimybės naudotis inovatyviais kompiuterių tinklo ir IT paslaugų sprendimais.
LITNET plėtra užtikrinama vykdant švietimo ir mokslo ministro patvirtintas daugiametes LITNET palaikymo ir plėtros programas, kuriose yra nustatomi LITNET plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir siekiami rezultatai.
LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami ŠMSM ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (2011 m. sausio 12 d. Nr. S-12).
LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai, kurių funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai sudaro Jungtinės veiklos sutartį ir paskiria LITNET lėšų administravimą bei darbų, numatytų LITNET veiklos metiniuose planuose ir sąmatose, vykdymo organizavimą ir koordinavimą pavesti vienam iš šią sutartį sudarančių universitetų ir jį įvardinti Administruojančiu universitetu. Universitetai susitaria Administruojančio universiteto funkcijas pavesti KTU.
LITNET struktūrą ir valdymo modelį apibrėžia ir įsakymu tvirtina ŠMSM ministras.
LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina ŠMSM ministras. Pagrindinis Tarybos veiklos tikslas – koordinuoti LITNET palaikymo ir plėtros programų vykdymą, užtikrinti efektyvų LITNET veikimą.
LITNET taryba sudaro LITNET ekspertų grupę ir Tinklo incidentų tyrimo tarnybą CERT. LITNET taryba gali sudaryti ir kitas darbo grupes atskiroms LITNET tinklo veikloms koordinuoti.
LITNET veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Susiję dokumentai (įstatymo pakeitimai):

LITNET veiklą remia Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Organizacija

Prisijungimas

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.