LITNET paslauga CERT

LITNET CERT

LITNET tinklų ir informacijos saugumo incidentų reagavimo tarnyba (LITNET CERT) atlieka kibernetinių incidentų tyrimus, teikia LITNET institucijoms konsultacijas tinklo saugumo klausimais, vykdo kibernetinių incidentų prevenciją ir užkardinimą, rūpinasi saugumo grėsmių mažinimu LITNET tinkle.

Paslaugos teikiamos visoms prie LITNET tinklo prijungtoms institucijoms. Daugiau informacijos cert.litnet.lt