eduroam

Eduroam (educational roaming) paslauga suteikia akademinės bendruomenės nariams patogią, saugią ir lanksčią prieigą prie Interneto. Vieninga autentifikacijos sistema leidžia prisijungti prie bet kurio eduroam prieigos taško.

Debesijos infrastruktūros priegloba

Paslauga suteikia galimybę švietimo ir mokslinių tyrimų bendruomenėms pagal poreikį naudotis lanksčiais debesijos ištekliais, sumažinant infrastruktūros išlaidas ir kartu neprarandant saugumo.  Institucijos gali savarankiškai kurti virtualius serverius, valdyti ir skirstyti resursus, pritaikant infrastruktūrą savo poreikiams. Pagrindiniai paslaugos privalumai: paprastas naudojimas, lankstumas ir Skaityti daugiau

LITNET CERT

LITNET tinklų ir informacijos saugumo incidentų reagavimo tarnyba (LITNET CERT) atlieka kibernetinių incidentų tyrimus, teikia LITNET institucijoms konsultacijas tinklo saugumo klausimais, vykdo kibernetinių incidentų prevenciją ir užkardinimą, rūpinasi saugumo grėsmių mažinimu LITNET tinkle. Paslaugos teikiamos visoms prie LITNET tinklo prijungtoms institucijoms. Daugiau Skaityti daugiau

Skaitmeninių sertifikatų paslauga

Skaitmeniniai sertifikatai – specialūs skaitmeniniai objektai,  leidžiantys užtikrinti tarnybinės stoties tapatybę  bei atlikti duomenų šifravimo tarp tarnybinės stoties ir kliento kompiuterio (naršyklės, el. pašto programos). LITNET dalyvauja GÉANT asociacijos vykdomame projekte TCS (angl. Trusted Certificate Service) ir suteikia galimybę LITNET tinklo institucijoms Skaityti daugiau

Tinklo įrenginių saugumo audito paslauga

LITNET CERT institucijoms teikia tinklo įrenginių  saugumo audito paslaugą, naudojant profesionalius pažeidžiamumų testavimo ir aptikimo įrankius. Visos švietimo ir  mokslo institucijos, besinaudojančios LITNET duomenų perdavimo tinklu ir turinčios dedikuotus IP adresus, gali užsisakyti savo tinklo infrastruktūros patikrinimą dėl galimų pažeidžiamumų  ir spragų, Skaityti daugiau

El. pašto paslauga

Visoms švietimo institucijoms nemokamai teikiama el. pašto paslauga. El. pašto adresai kuriami naudojant mokyklai suteiktą adresų srities simbolinį pavadinimą lm.lt zonoje ar/ir pagal įsigytą institucijos adresų srities simbolinį pavadinimą (domeną).Institucija LITNET serveryje gali turėti tarnybiniam ir asmeniniam naudojimui skirtas pašto dėžutes. Institucijoms Skaityti daugiau

Tinklalapių priegloba

Paslauga suteikia galimybę švietimo institucijoms nemokamai  talpinti savo institucijų tinklalapius LITNET serveriuose.  Tinklalapiai turi būti skelbiami nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei kituose teisiniuose dokumentuose nustatytų asmens duomenų apsaugos, autorių ir gretutinių teisių apsaugos bei kitų informacijos rengimui, naudojimui, skelbimui ir saugojimui keliamų Skaityti daugiau